Влез с профил за дилърски цени!

Продукти

Цени

Всички цени са без ДДС!

 

След вход в системата, ще виждате цени, отговарящи на Вашия дилърски статус.

 

Всички продукти с 0.00лв са налични на склад, но с все още невъведени цени. Попитайте за цена по телефона.

Сертификати

iso 9001

Ние сме сертифицирани по ISO 9001:2008 - система за управление на качеството

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на взаимоотношения между Полимакс 55 ООД
и нейните клиенти в сила от 01.03.2010г.

 

Всеки един клиент на Полимакс 55 ООД със статут ДИЛЪР, автоматично приема и е съгласен със следните условия, дотогава докато е в търговски взаимоотношения с Полимакс 55 ООД.

В изложените по-долу Общи условия фирма Полимакс 55 ООД ще бъде наричана ДОСТАВЧИК.1. ПРЕДМЕТ
1.1. ДИЛЪРЪТ приема да закупува от ДОСТАВЧИКА следните продукти от ценовата листа на ДОСТАВЧИКА.
1.1.1. тонери AQC Group /black, color/ и OPC-барабани HANP- /фабрично бутилирани/ запечатани с ненарушена цялост на опаковката/, почистващи ножове, чипове, мастила и аксесоари /спецеализирани кремове и течности за почистване, пудри и др./, като за основен продукт се приемат тонери за монохромни черно-бели лазерни принтери и копирни машини
1.1.2. тонер касети за лазерни принтери, копирни машини и факс апарати Mr Toner, производство на ПОЛИМАКС 55 ООД.
1.1.2. мастилени глави за мастиленоструйни принтери, плотери, копирни машини и факс апарати Mr Toner, производство на ПОЛИМАКС 55 ООД.


2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
2.1. ДОСТАВЧИКЪТ ще предоставя и осигурява на ДИЛЪРА информация и текущи консултации по технически проблеми, свързани с продуктите.
2.1.1 ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото, по свое усмотрение, да не предоставя на някои от клиентите си техническа информация и да не дава консултации, свързани с употребата на посочените в т.1.1.1. продукти или по-точно: техническа информация за зареждане на тонер касети и мастилени глави, както и подмяна на резервни части.
2.2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми незабавно ДИЛЪРА, когато възникнат пречки от стопански, административен или друг характер, които могат да забавят или правят невъзможно изпълнението на текущата поръчка, освен в случаите на непреодолима сила.
2.3. ДОСТАВЧИКЪТ не носи никаква отговорност за вреди, причинени от използването на посочените в т.1.1 продукти от ДИЛЪРА или от негови клиенти.
2.4. ДОСТАВЧИКЪТ може да променя условията на Общите правила, след предварително уведомяване на ДИЛЪРА, като това няма да засяга текущите доставки.


3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИЛЪРА
3.1. ДИЛЪРЪТ продава от свое име и няма право да представлява ДОСТАВЧИКА, освен в случаите, когато това е договорено предварително.
3.2. ДИЛЪРЪТ има право да продава продуктите на свои клиенти в страната и чужбина.
3.4. За да запази дилърските си права ДИЛЪРЪТ се задължава да изпълнява едно от двете условия:
3.4.1. да закупува продукти от т.1.1.1 при еднократна покупка за не по-малко от 30.00 лева без ДДС.
3.4.2. да закупува продукти от т.1.1.1 за не по-малко от 120.00 лева без ДДС в рамките на 1 тримесечие. / фактурирането се извършва, в края на текущия месец или при всяка поръчка /


4. ЦЕНИ, ЗАПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА
4.1. ЦЕНИ
4.1.2. Посочените дилърски цени са без начислин ДДС, франко офиса на Полимакс 55 ООД.
4.1.3. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ДИЛЪРА стока на предварително договорени цени, съгласно ценовата си листа.
4.1.4 ДИЛЪРЪТ има право да се възползва от всички отстъпки и преференции, предоставени от ДОСТАВЧИКА.
4.1.5 На база оборот, без ДДС, от предходно тримесечие, ДИЛЪРЪТ може да бъде със статут на:
4.1.5.1 Дилър, при оборот, от предходно тримесечие не по-малко от 120 лева без ДДС или 240 лева без ДДС при оборот от цветни тонери
4.1.5.2 Дилър1, при оборот, от предходно тримесечие не по-малко от 240 лева без ДДС или 500 лева без ДДС при оборот от цветни тонери
4.1.5.3 Дилър2, при оборот, от предходно тримесечие не по-малко от 480 лева без ДДС или 1000 лева без ДДС при оборот от цветни тонери 
4.2. Видове ПЛАЩАНЕ
4.2.1 в момента на получаване / в брой или чрез наложен платеж/.
4.2.2 по банков път /чрез платежно нареждане или вносна бележка/, но не по-късно от 10 календарни дни от датата на издаване на фактурата, в противен случай за бъдещи периоди ще бъде преустановен посочения начин на плащане/
4.3. ДОСТАВКА
4.3.1 Доставката се извършва чрез предварително посочена от ДИЛЪРА куриерска служба и е за негова сметка, освен в случаите, когато е договорено друго.
4.3.2 При поръчка на продукти от т.1.1.1 на стойност над 200 лева, без ДДС, разходите по доставката са за сметка на Полимакс 55 ООД до офис на куриерска фирма
4.3.3 При поръчка на продукти от т.1.1.1 на стойност над 200 лева, без ДДС, разходите по доставката са за сметка на Полимакс 55 ООД до адрес на получателя, чрез куриерска фирма


5. ОБЩИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
5.1. При неспазване на т.3.4., ДИЛЪРЪТ закупува и заплаща стоката автоматично на цена, съответстваща на клиентската от ценовата листа.
5.2 ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото, по свое усмотрение, да променя статута на ДИЛЪРА, въпреки изпълнението на т.3.4 и да отменя изпълнението на 4.3.2. или 4.3.3., в случаити когато е налице неизпълнението но т.1.1.1. и по-точно неизпълнение по отношение на посочения основен продукт от споменатата т.1.1.1. - тонери за монохромни черно-бели лазерни принтери и копирни машини
5.3. Промяната на статута на ДИЛЪРА, става в края на всяко тримесечие /като за първо тримесечие се приема първото календарно тримесечие за годината/ и е в сила за следващото тримесечие.
5.4. Двете страни се задължават да пазят взаимно репутацията си и търговските си тайни, освен в случаите, когато съобщаването на търговска информация не нарушава интересите им.


6. ВНИМАНИЕ!!!
6.1. Всички тонер касети за лазерни принтери, копирни машини и факс апарати Mr Toner, производство на ПОЛИМАКС 55 ООД, са маркирани и имат гаранционнен стикер
6.2. Рекламации за тонер касети Mr Toner се приемат само при ненарушена цялост на гаранционнен стикер и на маркиращата лепенка, съвпадане на номер, дата и получател, придружена с фактура и разпечатка и не по-късно от 1 /една/ календарна година от датата на закупуване.